Fundusze UECele projektu

Założenia projektu obejmują rozszerzenie oferowanego wachlarza usług z zakresu stomatologii poprzez wdrożenie zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Cele projektu dotyczą również wdrożenia innowacyjnych urządzeń, transformację oraz przemodelowanie procesów usługowych przedsiębiorstwa, co pozwoli na ulepszenie dotychczas przeprowadzanych procesów usługowych, tym samym budując konkurencyjność względem podobnych podmiotów.

Dodatkowo, wdrożone innowacje pozwolą na niwelowanie negatywnych czynników oddziaływania na środowisko, jak również nadmiernego zużycia surowców. Przewidziane w projekcie działania wpłyną pozytywnie również na znaczne skrócenie czasu prac usługowych i administracyjnych beneficjenta, znacznie przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Planowane efekty

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych, w tym specjalistycznych urządzeń stomatologicznych, sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych jak oprogramowanie do prowadzenia praktyki lekarskiej dentystycznej. Projekt usprawni działalność przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług dentystycznych w klinice stomatologicznej, ułatwi obsługę pacjentów i procesy administracyjne. Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii wspierającej proces precyzyjnego diagnozowania pacjentów. Głównym celem projektu będzie zaoferowanie pacjentom kliniki usług stomatologicznych na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie gabinetów stomatologicznych oraz pracowni rentgenodiagnostycznej, oraz dzięki Technologii Informacyjno Komunikacyjnej zapewni udostępnienie klientom usług realizowanych za pośrednictwem Internetu.

Wartość projektu: 194.930,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 87.718,50 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi: