ŚWIADCZENIA NFZ


W ramach świadczeń stomatologicznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oferujemy usługi z zakresu:

 • Leczenie ogólnostomatologiczne dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

Pacjentowi przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych, których wykazy określa Minister Zdrowia w drodze Rozporządzenia.


  Pacjentom przysługują między innymi świadczenia:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
 • badanie lekarskie kontrolne;
 • leczenie próchnicy zębów;
 • świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego określonych zębów;
 • usunięcie złogów nazębnych;
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 • usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby;
 • znieczulenie w razie potrzeby.

 • Leczenie protetyczne

Pacjentowi przysługuje leczenie protetyczne z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, a także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata.


Jeśli są Państwo zainteresowani leczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy o kontakt z Naszą rejestracją lub zapraszamy do elektronicznej rezerwacji terminu.

<< Usługi stomatologiczne | Strona główna | Lekarze >>